Vakansiya saytı
ishbook

Yararlı məqalələr


  1. "Mühasib" sözü ərəb sözü olub hesabat aparan,hazırlayan şəxs mənasını verir.
  2. Mühasibat uçotu müəssisənin, idarənin, təşkilatın və başqa təsərrüfat subyektlərinin əmlakının, öhdəliklərinin, kapitalının, dövriyyə vəsaitlərinin və ümumiyyətlə, bütün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin, natural göstəricilər əsasında, pul ifadəsində, fasiləsiz, başdan-başa, sənədləşdirilmiş və mühasibat registrlərində qarşılıqlı əlaqələndirilmiş bütün təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat hesablarında ikili yazılış üsulu ilə yığılması və qaydaya salınması sistemini özündə əks etdirir.
  3. Siz mühasibat uçotu haqqında qanunu bu linkdən oxuya bilərsiniz
  4. Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları haqqında məlumatları isə bu linkdən oxuya bilərsiniz .

Məlum məsələdir  ki , indiki dövrdə əksəriyyətimiz Mühasibat uçotu kurslarına yazılırıq .Bu bizə maliyyə sahəsində bilik və bacarıqlarımızı artırmağa kömək edir .Əgər əlavə təhsil xərclərinizin olmasını istəmirisinizsə  Mühasibat Uçotu kitabınını internetdə oxuyaraq da bilik və bacarıqlarınızı artıra bilərsiniz .Həmçinin bu linkdə Mühasibat Uçotu (2018) haqqında məlumatları ishbook.com saytından da əldə edə bilərsiniz .Əlavə olaraq sizin oxuduqdan sonra özünüzü test imatahanı ilə sınayacağınızı nəzərə alıb saytımıza mühasibat uçotu testləri toplusunuda əlavə etmişik .Beləliklə siz mühasibat uçotunun əsaslarını qavrayaraq öz karyeranızda sürətli addım atmış olacaqsınız .Məlum məsələdir digər qanunlar ki , Mühasibat UÇotu haqqında olan qanunlarda dövrün şərtlərinəuyğun olaraq dəyişir və siz mühasibat uçotu haqqında qanuna dəyişiklikləri də hər zaman izləməlisiniz .Mühasibat uçotu terminləri barəsində bu yazının linkində əlavə məlumat vardır .

Yuxarıda qeyd edilən ən son dəyişikliyi "mühasibat uçotu haqqında qanun 2018" adı altında saytımızda yerləşdirdik və eyni zamanda internetsiz ortamda oxumanız üçün mühasibat uçotu haqqında qanunu pdf formatında da saytımıza əlavə etdik . 

Əgər müsahiblərə hazırlıq üçün tez təkrar etmək istəyirsinizsə mühasibat uçotunun növləri , mühasibat uçotunun terminləri , mühasibat uçotunun yeni hesablar planının tətbiqi ,balans hesabatı, maliyyə hesabatları kimi başlıqlar altında olan məlumatlara qısa nəzər yetirməlisiniz .

Mühasibat uçotu aktiv və passivləri özündə əks etdirir hər bir müsəsisənin mühasibatlıq şöbəsi olduğu kimi  audit şöbəsində olamlıdır . Bu səbəbdən muhasibat uçotu və  audit ayrılmaz zəncirdirlər .Mühasibat uçotu və audit , eləcə də vergilər və digər mühasibat sahəsinə aid olan bilikləri qavramaq üçün googleda " muhasibat ucotu aydin kerimov " və ya  "mühasibat uçotu aydın kərimov " yazmağa ehtiyac yoxdur . Çünki bu linkdən biz Sizə Aydın Kərimovun  "Mühasibat uçotu " kitabının linkini veririk .

Mühasibat uçotu anlayışışları içində biri də  " mühasibat uçotu amortizasiya " başlığı altında topladığımız amortizasiyadır .Siz mühasibat uçotunun aparılması qaydalarını da bu sayt vasitsi ilə öyrənəcəksiniz.

Və əminik ki , bu faydalı məlumatlardan sonra siz bir daha " muhasibat ucotu ve audit nedir " deməyəcəksiniz .

Mühasibat uçotu və audit ixtisası yeganə ixtisasdır ki ,bir güllə ilə iki quş vurursan həm mühasib olursan həm də auditor , hər bir şirkətdə bu vəzifələrə daima ehtiyac vardır . Yetər ki bu ixtisasın sahibi mühasibat uçotu haqqında anlayışlara sahib olsun , və özü  "mühasibat uçotu və audit nedir ? " kəliməsinə canl cavab olsun .

Siz " muhasibat ucotu necə aparilir " sualına cavab tapmaq üçün ilk olaraq mühasibat uçotu blankları haqqında oxumalı mühasibat uçotu blankları barəsində anlayışlara sahib olmalı daha sonra isə mühasibat uçotu balans və digər maliyyə hesabatlarını da oxumalısınız .Mühasibat uçotunda muhasibat ucotu balans hesablaribalans arxası hesablar vardır .

Milli mühasibat uçotu standartları ilə yanaşı mühasibat uçotu beynəlxalq standartlarını da öyrənmək lazımdır.

Mühasibat uçotu beynəlxalq standartlarını mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları şurası işləyib hazırlamışdır .Milli mühasibat hesablar planı Nazrilər Kabinetinin 30” yanvar 2017-сi il tarixli Q-01 №li Qərarı ilə beynəlxalq mühasibat uçotu hesaplar planına uyğunlaşdırılmışdır .

Mühasibat uçotu dərslərini oxumaqla bərabər siz eyni zamanda mühasibat 1 C programını da öyrənməlisiniz. Bu proqramda muhasibat ucotu debet ve kredit əməliyyatlarını  edərək əl vərdişinizi artıracaqsınız .

Mühasibat uşotu işi ilə əlaqədar vakansiyaları isə bu linkdən izləyə bilərsiniz .

Sizə uğurlar arzulayırıq ...

 

Oxuma sayı: 1728 | Yazar: administrator | Tarix: 2018-12-06 | Şərhlər (0)

Milli Mühasibat Uçotu Standartları qüvvəyə minənədək aşağıdakı balansarxası hesablar var idi:

İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər 001
Məsuliyyətli mühafizəyə qəbul edilmiş mal-material qiymətliləri 002
Emala qəbul edilmiş materiallar 003
Komissiyaya qəbul edilmiş mallar 004
Quraşdırılmağa qəbul edilmiş avadanlıqlar 005
Ciddi hesabat blankları 006
Zərərə silinmiş ümidsiz debitor borcları 007
Alınmış ödənişlərin və öhdəliklərin təminatı 008
Verilmiş ödənişlərin və öhdəliklərin təminatı 009
Mənzil fondunun köhnəlməsi 014
Zahirən abadlıq obyektləri və digər bu kimi obyektlərin köhnəlməsi 015

Balansarxası hesablar müəssisəyə məxsus olmayan, lakin müvəqqəti onun istifadəsində, yaxud sərəncamında (icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər, məsuliyyətli mühafizədə, təkrar istehsalda və s.  olan maddi sərvətlər) olan qiymətlilərin, şərti hüquq və öhdəliklərin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək, həmçinin ayrı-ayrı təsərrüfat əməliyyatlarına nəzarət etmək üçün nəzərdə tutulmuşdu.
Qeyd edim ki, bu hesablarda olan məlumatlar balansda əks olunmurdu. Sadəcə məlumat xarakterli balansdankənar uçot aparılırdı.
Yeni standartlarda belə bir uçot nəzərdə tutulmayıb. Amma bu o demək deyil ki, belə məlumatlar təşkilaların uçotunda qeyd olunmayacaq. Məsələn, icarəyə götrülmüş əsas vəsaitlər artıq 14 saylı Milli Standarta əsasən, uçota alınır. Burada bütün aspektlər nəzərə alınıb. Və yaxud, emala qəbul olunmuş materiallar. Həmin materialların mülkiyyət hüququ başqa şəxsə məxsusdur və onlar emal olunduqdan sonra  həmin şəxsə qaytarılmalıdır. Belə məlumatlar təşkilatın maliyyə hesabatlarında əks olunmasa da, maliyyə hesabatlarına əlavə olunan «Uçot siyasəti və maliyyə hesabatlarına izahlı qeydlər»də əks etdirilə bilər.

Kateqoriya: Mühasibat uçotu | Oxuma sayı: 2992 | Yazar: administrator | Tarix: 2018-12-06 | Şərhlər (0)

Mühasibat balansı haqqında anlayış və onun rolu

«Balans» termini ümumiyyətlə mühasibat uçotu, tə­­sərrüfat fəaliy­yə­ti­nin təh­lili, planlaşdırma sahəsində iş­ləyən mütəxəssislərə məlumdur. Ter­min «ba­lans» latın sö­­züdür, «bislanx» sözünü göstərir, yəni bis-iki, lanx-tə­rə­zinin bir-bi­rinə bərabər olan iki hissəsi. Bu bərabərlik sim­volu 1946-cı ildə keçirilmiş Mü­­hasiblərin Beynəlxalq Konqresində qəbul olunmuş qerbində əks olunmuşdur.

İqtisadiyyatda müxtəlif formalarda balanslar mə­lum­dur. Bunlardan mü­ha­sibat balansı, müəssisənin mən­­­fəət və zərərini xarakterizə edən ba­lans­lar, əsas fond­­ların balansı, əhalinin gəlir və xərclərini müəyyən edən ba­lan­slar, material balansları, əmək ehtiyatları ba­lan­sı, sahə­lər­arası balans və sair tərtib olunur.

Kateqoriya: Mühasibat uçotu | Oxuma sayı: 2433 | Yazar: administrator | Tarix: 2018-12-06 | Şərhlər (0)

Əsas vəsaitlər istehsal prosesinin əsas elementlərindən biri olduğu üçün onların dəyəri məhsul istehsalına çəkilən xərclərin tərkibinə daxil edilməlidir. Bu əsas vəsaitlərə köhnəlmə (amortizasiya) hesablamaqla həyata keçirilir.

Amortizasiya - əsas vəsaitlərin dəyərinin istehsal edilmiş məhsula(işlərə, xidmətlərə) hissə-hissə keçirilməsidir. 

 

 

Mühasibat uçotunda bir neçə amortizasiya metodu var:

  • düzxətli metod;
  • qalıq dəyəri metodu;
  • istehsal metodu;
  • istifadə müddətinin illərinin cəmi metodu.
Kateqoriya: Mühasibat uçotu | Oxuma sayı: 3914 | Yazar: administrator | Tarix: 2018-12-06 | Şərhlər (0)

Avans hesabatı- təhtəl şəxs tərəfindən tərtib və təqdim edilmiş nümunəvi sənəd forması.

Avizo- qarşılıqlı hesablaşmanın yaxud başqa formada olan hesablaşmanın vəziyyətinin dəyişməsi haqda bir təşkilatın üçüncü şəxsə rəsmi bildirişidir. Avizo poçt yaxud teleqraflı formada olur.

Akkreditiv- alıcının xahişi və göstərişi ilə malsatanın ödənişinin bank tərəfindən aparılan öhdəçiliyidir.

Mühasibat balansının aktivi- əmlakın tərkib və yerləşməsinə görə pul ifadəsində yerləşməsini mühasibat balansında əks etdirilən hissəsidir.

Aksept- pul və mal sənədlərinin ödənişə razılığıdır.

Aksiz- malın malalan tərəfindən ödənilən qiymətinə daxil edilən vasitəli vergidir.

Amortizasiya- əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və onların istehsal olunmuş məhsulun dəyərinə keçirilən hissəsidir.

Amortizasiya ayırmaları- əsas vəsaitlərin məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə daxil edilən amortizasiya olunmuş hissəsinin pul ifadəsidir.

Analitik uçot- əmlak, öhtəlik və təsərrüfat əməliyyatları haqda hər bir sintetik hesabın daxilində detallaşdırılmış informasiyaların material və digər mühasibat uçotu hesablarının şəxsi hesablarında aparılan uçotdur.

Auksion- alıcının müsabiqəsinə əsasən malların növbəti satışı.

Mühasibat balansı- təşkilatın əmlakının tərkibi, yerləşməsi və əməələ gəlmə mənbələri üzrə vəziyyətini pul ifadəsində əks etdirməklə müəyyən tarixə tərtib olunan informasiya mənbəidir.

Bank ssudası- kreditləşmə qaydasında bank tərəfindən təşkilata təqdim olunan pul vəsaitinin məbləği.

Broker- mal, qiymətli kağız, valyutalar (şəxs, firma, təşkilat) üzrə satıcı və alıcılar arasında vasitəçi........

Kateqoriya: Mühasibat uçotu | Oxuma sayı: 5993 | Yazar: administrator | Tarix: 2018-12-06 | Şərhlər (0)

Şənbə, 2019-09-21, 2:15 AM
Xoş gəldiniz İstifadəçi

Calendar

«  Dekabr 2018  »
BazarB.eÇ.aÇər.C.aCüməŞən.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Arxiv

ishbook   Sayta daxil olmaq :

Login:
Şifrə:

ishbook   IshBook

Tel: +994(50)372 59 85
Web: www.ishbook.com © 2019

ishbook   Sayğac

Hosted by uCoz